Hej,

Förra måndagen skrev 4C klart sina återberättande texter om besöket på Kungsholmens bibliotek. De gjorde även en självbedömning av sina texter, och nu återstår en eller flera efterlängtade och spännande lässtunder för mig innan eleverna får tillbaka sina texter med min bedömning. Efter bedömningen kommer eleverna att få ge förslag till förbättring.

I fredags tog vi oss an en ny texttyp, beskrivande text, vilket de flesta och eleverna kallar faktatext.

Hittills har vi läst en faktatext om renen, där vi har lärt oss om syftet med beskrivande text och hur en sådan text är strukturerad och organiserad, alltså hur den är uppbyggd.

Syftet med beskrivande text är att beskriva hur något är. Det kan gälla allt från ett djur, ett land, en naturtyp, en religion eller en teknisk apparat. Det som eleverna tryckte alldeles extra på var att beskrivningen i en beskrivande text måste vara sann, alltså inte innehålla personliga kommentarer som i en återberättande text.

Struktur

En beskrivande text innehåller:

  • en inledande klassifikation:

Exempel: Renar är hjortdjur. Köpenhamn är Danmarks huvudstad.

  • en beskrivning organiserad i stycken med olika aspekter på det som ska beskrivas

Exempel: kännetecken, förekomst, föda, livscykel

/Philippa Spolander