I NO har vi startat ett arbeta med elektricitet och energi. Hittills har vi haft genomgångar, sett filmklipp och läst om statisk elektricitet. Vi har lärt oss mer om vad statisk elektricitet är och hur det bildas. Berätta hemma, hur bildas blixtar!

Repetera hemma för någon vuxen eller ett syskon. Känner ni att det är alldeles för svårt behöver ni ta hem NO-skrivhäftet och läsa på.

Vad är statisk elektricitet och hur bildas det? Hur bildas blixtar? Träna på att använda ämnesspecifika ord.

Vi har studerat en glödlampa på nära håll och ritat av den. Vad heter de olika delarna på glödlampan? Hur går elektriciteten inuti lampan? Träna på att använda ämnesspecifika ord.

 Vi har också studerat ett batteri. Vad heter de olika delarna på ett batteri?

 Ni fick även i uppdrag att i par försöka få en glödlampa att lysa med hjälpa av ett 1,5 V batteri, ledningstråd och en glödlampa. Hur kopplade ni för att få lampan att lysa? På hur många olika sätt kunde ni få lampan att lysa?

Ämnesspecifika ord: statisk elektricitet, elektrisk ström, atom, atomkärna, proton, neutron, elektron, stöt, urladdning, glödlampa, sockel, glaskupa, spänningspunkt, koppartråd, glödtråd, batteri, pluspol, minuspol, ledningstråd, metall, leder, ström, elektricitet, koppla, koppling, sluten krets, sluten strömkrets, öppen krets.

Lycka till!