Idag fick ni i grupper försöka att förklara nedanstående begrepp för varandra. Det visades sig inte var lika lätt som det såg ut. Om det känns väldigt svårt använd sida 31 i matteboken och repetera förklaringarna.

Träna på följande begrepp. Ni ska kunna förklara:

  • Siffra
  • Tal
  • Positionssystem
  • Talsort
  • Ental
  • Tiotal
  • Hundratal
  • Tusental
  • Tallinje
  • Problemlösningsmetoder

Lycka till!