Uppgift 1.

Jag tänker på ett tal. Jag multiplicerar talet med 8, adderar 16, dividerar med 8, subtraherar 1 och får talet 3. Vilket tal tänker jag på?

Skriv inte bara svar utan redovisa hur du har löst uppgiften.

Uppgift 2.

Skriv två olika räknehändelser på ett löst papper till talen 9, 45, 5

En räknehändelse ska vara med multiplikation och en med division. Skriv räknehändelserna på ena sidan och visa lösningarna matematiskt och med bild på baksidan av pappret.

Lycka till!