I svenska fortsätter arbetet med återberättande text. Repetera gärna hemma. Berätta för någon om vad du har lärt dig hittills.

Pronomen – Personligt pronomen är ord man använder istället för namnet på personer, djur, växter och saker för att undvika upprepning.

Exempel på olika pronomen är: jag, vi, du, han, hon, vi den, det, oss, dem.

Verb – ord som är namn på en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd.

Verb som är namn på en handling: Spring, hoppa, studsa, tänka, se, läsa och spika.

Ulla  har ringt sin mamma.
Hon  skrev en bok.
Kan du  läsa klart tidningen?
De sprang fort.

Verb som visar att någon eller något är i ett visst tillstånd: Vara, bliva, heta.

Hon  är söt.
Greta  blev glad över presenten.
Han  heter Nils.
Katten  kallades Misse.

Tempus – är ett namn på de olika tidformer.

Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid. Det är viktigt att man håller sig till det tempus som passar ihop i en text eller artikel.

Jag  badade och  simmade hela dagen igår.

Man kan inte säga: Jag  badar och  simmade hela dagen igår.

Preteritum                        Presens                                   Furturum

(Dåtid)                                   (Nutid)                                    (Framtid)

Substantiv – ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter.

Olle, Greta, familj, fotbollslag, Malmö, Sverige, katt, hund, tulpan, träd, väska, bok, syre, väte, trötthet, feber, glädje, sorg. 

Singular / ental – är ett namn på en form hos substantivet, där det beskriver en av någon eller något.

Plural / flertal – är ett namn på en form hos substantivet, där det beskriver flera av någon eller något.

Det finns olika sätt att bilda ord i plural. De olika ändelser är: -ar, -or, -er/-r, -n och -. ( – = samma i singular och plural)

Singular / Plural

En stol / Flera stol-ar

En klocka / Flera klock-or

En ko / Flera ko-r

En sång / Flera sång-er

Ett äpple / Flera äpple-n

Ett hus / Flera hus

Trevligt höstlov!