Hej,

Förra veckan började vi med ett nytt kapitel om addition och subtraktion. I kapitlet presenteras tre additionsmetoder som är effektiva för olika tal.

Om summan blir 9 eller mindre när du adderar varje talsort, passar det att använda metoden talsortsräkning.

136 + 243

Du kan tänka så här:

1 hundratal + 2 hundratal = 3 hundratal

3 tiotal + 4 tiotal = 7 tiotal

6 ental + 3 ental = 9 ental

136 + 243 = 379

Om summan blir över 9 när du adderar talsorterna passar en annan metod bättre. Om du kan ändra talen så att det blir enklare att räkna passar det att använda metoden förändra.

199 + 199

Det är enklare att addera 200 + 200 = 400, men eftersom det är två för mycket måste du ta bort 2.

199 + 199 = 200 + 200 – 2 = 398

eller

För att få helt hundratal så flyttar du ett ental från det ena talet till det andra. Detta är ett annat sätt att förändra uppgiften så att den blir enklare.

199 + 199 = 200 + 198 = 398

Om det inte passar att använda metoden talsorträkning eller förändra använder du uppställning.

  1. Skriv ental under ental, tiotal under tiotal och hundratal under hundratal.
  2. Börja alltid att räkna från höger.
  3. När en talsort blir mer än 9, skriv minnesiffra.